Se vores Avis-køreplan for 2030

En elbil parkerer ved en ladestation

Sådan opfylder vi vores mål for energi og drivhusgasemissioner

Vores køreplan for 2030 er at reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) med 30 % i forhold til basisåret 2018.

Med 99 % af vores globale udledninger forbundet med vores udlejningsbiler er overgangen til et stigende antal hybrid- og elbiler i vores flåde nøglen til at nå vores reduktionsmål for drivhusgasser.

Sådan beregnes drivhusgasemissioner hos Avis
Drivhusgasemissioner beregnes på grundlag af de emissioner, der følger af en virksomheds direkte aktivitet, i vores tilfælde vores flåde og alt, hvad der er nødvendigt for at støtte vores kunder bag rattet, fra driften af vores kontorer og udlejningssteder til vores service- og vedligeholdelsesdrift. Også inkluderet er de emissioner i anvendelsesområde 2 og 3, der er forbundet med vores drift, men uden for vores direkte kontrol, såsom elforsyning.

Den gode nyhed er, at vi når vores mål – indtil videre har vi opnået en reduktion på 17 % i vores drivhusgasudledning siden 2018.

 

En bil er afbilledet på en landevej

Mål for at reducere vandforbruget

Som leverandør af globale transportløsninger er vand en vigtig del af vores forretning med vask og vedligeholdelse af biler på vores biludlejningskontorer.

Som en del af vores køreplan for 2030 er vores mål at reducere vores vandforbrug i forretningsdriften i USA med 30 % i forhold til 2018, basisåret.

På grund af stor efterspørgsel efter biludlejning over hele verden efter pandemien steg vores vandforbrug i USA med 12 % i 2022, men vandforbruget, beregnet som et forhold mellem brug i liter og forretningsindtægter, faldt.

For at kompensere for den samlede stigning i vandforbruget i USA undersøger vi nye måder at reducere vandforbruget på gennem vandeffektivitetspraksisser og -teknologier.

En mand planter træer som en del af en virksomheds CO2-kompensationsordning

Opnåelse af vores mål for affaldsreduktion

Avis overholder reglerne for affaldshåndtering for alle vores globale aktiviteter, herunder genbrug eller genanvendelse af bilbatterier, brugt olie, forruder og dæk.

Vores mål var at opnå nul affald til deponering i USA for alle dæk, forruder, motorolier og bilbatterier inden 2030, og vi er meget glade for at kunne sige, at vi nåede disse mål i 2022.

Vores pointkort for genbrug 2022

  • 3.4 millioner liter brugt motorolie genbrugt eller genanvendt
  • 357.505 dæk sendt til genbrug eller genanvendt
  • 32.834 bilbatterier sendt til genbrug
  • 27.840 forruder repareret
  • 72.741 forruder sendt til genbrug

Få mere at vide om vores køreplan for 2030.

Joseph Ferraro, præsident og administrerende direktør, Avis Budget Group

Som leverandør af globale transportløsninger fokuserer vi på at støtte overgangen til en fremtid med lav CO2-udledning. Vi fortsætter med at styrke vores miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) strategier, gøre fremskridt med vores mål ofr 2030 og yderligere integrere og gennemføre vores ESG-program. Vores koncernchef for ESG-styringsudvalget og miljøunderudvalget, der består af globale ledere fra hele virksomheden, er en integreret del af at støtte og drive vores fremtidige fremskridt.

Joseph Ferraro
Præsident og Administrerende direktør